Kancelaria   Finansowo - Ubezpieczeniowa   WERSAL

         Nasz adres:

        93-259 Łódź
  ul. Umińskiego 6/18
tel. kom. 512 070 333
e-mail: biuro@wersal.info

 2 warianty ubezpieczenia do wyboru - decyzja należy do Ciebie

 UWAGA! TABELA W PRZEBUDOWIE

L.p.WARIANTY UBEZPIECZENIA123.karencje.
Wiek przystąpienia do ubezpieczenia 18-55 18-55 18-55 -----
1 Zgon ubezpieczonego 6 mies.
2 Zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku
(łącznie z poz. 1)
brak
3 Zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego
(łącznie z poz. 1)
brak
4 * Uszczerbek na zdrowiu w następstwie wypadku - 100%
 - Uszczerbek na zdrowiu w następstwie wypadku - 1%

240

300

380
brak
brak
5 Poważne zachorowanie 6 mies.
6 Zgon współmałżonka ubezpieczonego 6 mies.
7 Zgon współmałżonka ubezpieczonego w następstwie NW
(łącznie z poz. 6)
brak
8 Zgon dziecka ..brak.. 6 mies
9 Zgon dziecka w następstwie wypadku ..brak.. brak
10 Zgon rodzica 6 mies.
11 Zgon teścia 6 mies.
12 Urodzenie się dziecka 10 mies.
13 Urodzenie się martwego dziecka 10 mies.
14 Pobyt w szpitalu z przyczyny choroby od 5 do 90 dni
  (świadczenie za dzień pobytu)
3 mies.
15 Pobyt w szpitalu z przyczyny Wypaduk od 1 do 90 dni
  (świadczenie za dzień pobytu)
brak
16 Świadczenie Assistance dla Ubezpieczonego tak tak tak ---
SKŁADKA MIESIĘCZNA /zł/ osoba 47 zł 58 zł
-
ŚWIADCZENIE ASSISTANCE
Wizyta lekarza w związku z wypadkiem
Dostarczenie leków dotyczących NW
Transport medyczny do placówki medycznej w NW
Transport medyczny z placówki medycznej w NW
łączny limit na jedno zdarzenie
1 000 zł
Infolinia medyczna
Infolinia - zdrowotne usługi informacyjne
Infolinia "Baby assistance"
bez limitu
-->
UWAGA ! UWAGA ! UWAGA !
TABELA W PRZEBUDOWIE

Szanowni Państwo z uwagi na ewentualne zmiany prosimy o potwierdzenie powyższych informacji u swojego prowadzącego agenta lub bezpośrednio u przedstawiciela grupy WERSAL

Krzysztof Szpakowski 512 070 333


ewentualnie w siedzibie WARTA

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „WARTA” S.A. ul. Chmielna 85/87 00-805 Warszawa
lub oddział Łodż ul. PIOTRKOWSKA 234/236 90-360 Łódź "ubezpieczenia grupowe"

infolinia 801 308 308